Voor ouders

In de therapiegroep/individuele gesprekken “Kinderen aan de Slag” staan de dierenrollen centraal. Door middel van de Axenroos, ontwikkeld door F. Cuvelier, leer je je eigenschappen kennen. Je oefent met alle dierenrollen. Het spel is een therapeutische zienswijze waarin uitgegaan wordt van ervarend leren.

Spelenderwijs leren kinderen de dierenrollen kennen. De dieren staan voor menselijke gedragingen. Hoe vrijer een kind zich kan uiten in deze verschillende rollen, des te makkelijker en opener zal het kind zich voelen en gedragen. Zo krijgt uw kind weer meer plezier in het omgaan met anderen. Uw kind leert op te komen voor zichzelf en leert te vertrouwen op zichzelf. Naast het werken met de dierenrollen werk ik met het veranderen van negatieve irreële gedachten. Meestal denken kinderen over zichzelf dat ze bepaalde dingen niet goed kunnen, terwijl dat niet klopt. In deze therapiesetting zoeken we naar helpende gedachten in moeilijke situaties voor het kind. Huiswerk is ook een onderdeel van de training, dit is belangrijk om het veranderingsproces op gang te brengen.

Als kinderen weer meer plezier willen krijgen in het omgaan met anderen en de angsten wil leren overwinnen, dan is deze therapeutische groep misschien iets voor uw kind.
Sociaal vaardig kunnen optreden tegen pesters, zelfvertrouwen ontwikkelen, positief naar jezelf leren kijken en leren omgaan met angstige situaties zijn belangrijk voor het welbevinden en kan veel psychische problemen voorkomen op langere termijn.