Rouw bij kinderen en jongeren

Kinderen rouwen ook, hoe klein ze ook zijn. Rouw van kinderen lijkt veel op rouw van volwassenen. Tot een jaar of twaalf is hun denkproces nog niet volledig ontwikkeld en snappen ze bepaalde dingen nog niet. Ook denken ze soms mede schuldig te zijn aan het overlijden omdat ze iets gezegd, gedaan of gedacht hebben. Het is belangrijk dit in de gaten te houden. Geef je kind af en toe even extra aandacht en vraag wat er hem omgaat.

Kinderen hebben gevoelens minder onder controle dan volwassenen en ze houden ook minder rekening met regels en afspraken. Soms kunnen kinderen erg explosief reageren. Anderzijds zijn er ook kinderen die zich terug trekken en in hun schulp kruipen en nauwelijks iets laten zien van wat hen bezighoudt. Ze houden daarbij vaak rekening met hun rouwende ouders, willen onbewust hun eigen verdriet daar niet aan toevoegen. Ze zijn ook afhankelijk van de grote mensen om hen heen. Als die hen niet goed voorbereiden, informeren en betrekken dan kunnen kleine kinderen zelf ook niks. Rouw bij kinderen is vaak zichtbaar via het gedrag. ‘Lastig’ gedrag is soms een uiting van verdriet, niet wetende hoe ze die chaos aan gevoelens op een andere manier moeten uiten.

Kinderen verliezen meer dan degene die dood is. Ze verliezen vaak ook hun ouder(s), althans de ouder(s) zoals zij die kenden en hun vertrouwd waren. De sfeer in het gezin verandert, allerlei vertrouwdheden vallen weg. Soms is er een tijdlang weinig aandacht voor hen. Het is dan belangrijk dat er vertrouwde anderen zijn die de ouders kunnen ondersteunen bij de opvang, zoals de leerkracht op school, een tante of oom of vrienden. Zijn deze vertrouwde mensen niet in je omgeving dan is het overwegen waard om hierbij hulp te zoeken.

Binnen de therapie werk ik met beeldtaal en gaan we ervaringen delen met elkaar. Ik werk met verschillende werkvormen aansluitend bij uw zoon/dochter.