Sociale vaardigheidstraining voor een kind
‘Kinderen aan de Slag’

Dieren
Wat is een sociale vaardigheidstraining?

In deze individuele therapie leer je competenter te worden in de sociale omgang met leeftijdsgenootjes, minder spanning en faalangst te hebben in sociale situaties, je leert vaardigheden om beter om te gaan met sociale situaties en je leert hoe je die vaardigheden in het dagelijks leven kan toepassen. De training bestaat uit individuele sessies en thuiswerkopdrachten. We maken er een fijne tijd van en gaan veel leuke dingen doen met elkaar. Het is op maat gemaakt voor uw zoon/dochter.

Met de ouders heb ik een intakegesprek en vervolgens start ik 5 sessies met uw zoon/dochter. Hierna is er een tussenevaluatie waarin we het verloop bespreken en bekijken wat uw kind heeft geleerd. Indien u als ouders tegen situaties aanloopt bespreken we dit. Het stopt niet bij de training; de kinderen moeten het geleerde thuis ook toepassen.

 

Onderwerpen:

· Hoe praat je met elkaar?

· De ander iets vragen

· Omgaan met gevoelens

· Complimenten geven en krijgen

· ‘Sorry’ zeggen en accepteren

· Hoe zeg je ‘nee’?

· Samen spelen

· Omgaan met pesten

· Omgaan met kritiek

· Je inleven in een ander

Leeftijd:

8-12 jaar

Lengte van de therapie:

· Ongeveer 10 individuele sessies van een half uur

· Een kennismaking, een tussenevaluatie en evaluatie met de ouders

Theorie

Door het gebruik van dierenrollen welke menselijk eigenschappen hebben ervaren kinderen herkenning en leren zij gedrag te veranderen door andere dierenrollen te kiezen. Deze theorie komt voort uit psychodrama.

Werkvormen

Speelse werkvormen vanuit de psychodrama, mindfulness oefeningen, sociale vaardigheden vanuit de communicatietheorie. Positieve psychologie. Spellen die de emotionele ontwikkeling bevorderen. Rollenspellen en oefenen met nieuwe rollen.

 

Theorie
dieren

 

“KINDEREN AAN DE SLAG”

IN DE

‘STAD VAN AXEN’

MET DE DIERENROLLEN

De theorie:

In de stad van Axen staan dierenrollen centraal. Het model van de stad met de dieren is een metafoor, een denkmodel over menselijke interactie. De stad van Axen is een model dat uit de Roos van Leary voortkomt en ontwikkeld is door Ferdinand Cuvelier.

hond

In het model wordt zowel de innerlijke communicatie als de communicatie tussen mensen gebruikt.

Het is een instrument dat het mogelijk maakt om communicatiepatronen en teamsamenwerking inzichtelijk te maken.

havik

De stad is te zien als een oude vestingstad.

In het midden is een ontmoetingsplein, daar omheen zes wijken oftewel axen en buiten de stad de wallen.

Het ontmoetingsplein staat symbool voor echt contact met jezelf en de ander.

De zes wijken (axen) staan symbool voor zes krachten, manieren waarop wij onszelf en anderen tegemoet kunnen treden.

Alle zes hebben wij in onze communicatie nodig.

Op de wal raak je wanneer je vast blijft houden aan een manier van reageren. Je bent dan ver van het ontmoetingsplein.

 

De stad heeft een:

Bovenstad Gericht op invloed willen uitoefenen, actief
Heeft 3 wijken te weten: Leeuw, Uil en Havik

Benedenstad Gericht op je af laten komen, reactief
Heeft 3 wijken te weten: Steenbok, Schildpad, en Hond

Leeuw

Westkant Gericht op tegen
Heeft 2 wijken te weten: Havik en Steenbok

Oostkant Gericht op samen
Heeft 2 wijken, te weten Leeuw en Hond

Hoogte wijk Gericht op Afstand nemen
Betreft 1 wijk: Uil

Dieptewijk Gericht op Terugtrekken
Betreft 1 wijk: Schildpad

 

uil
Het is van belang je te realiseren dat je altijd communiceert, niet communiceren bestaat niet. Alle gedrag is communicatie. Het is een circulair proces en een voortdurend samenspel van actie en reactie. Gedrag van de één roept gedrag bij de ander op.  Je kunt gedrag voorspellen, beïnvloeden.

Steenbok
– gedrag vanuit de bovenstad roept onder-gedrag op
– gedrag vanuit de onderstad roept boven-gedrag op
– samen-gedrag roept samen-gedrag op
– tegen-gedrag roept tegen-gedrag op

 

Door bewust te kiezen voor bepaald gedrag en door te weten welke gevolgen jouw gedrag op anderen kan hebben, kun je leren effectiever met elkaar samen te werken.
schildpad
Alle axen zijn waardevol, het afwijzen van een of meer axen zorgt voor ontbrekend gedrag.

Bij gezond handelen zal je dus van de ene ax naar de andere overstappen. Als je erin slaagt in alle axen stabiel te verblijven, kan je een sterke persoonlijkheid ontwikkelen.

Instabiliteit op de axen zorgt dat je op de wal terecht komt en vastloopt in een bepaalde manier van reageren. Zelf kan je alert zijn op de wal en steeds weer naar een andere ax toe gaan om gezond en effectief te reageren

 

Download hier de folder:Folder KAS 2019 ind sessies