Klik op het plaatje.   Klik op het plaatje.   Klik op het plaatje.   Klik op het plaatje.
    Klik op het plaatje.
  Klik op het plaatje.  
       
   

Klik hier als u naar home wilt.

Word jij gepest, durf je niet te reageren op anderen, pest jij zelf, ontplof je als je boos bent, kun je geen kritiek verdragen, zeg je niet wat je voelt en durf je je mening niet te geven?
Of trek je je er snel iets van aan als anderen iets tegen je zeggen? Word je altijd het laatst gekozen met gym, speelt een ander de baas over je? Laat je anderen altijd voorgaan? Denk je niet positief over jezelf en zeg je dan: ‘Ik doe nooit iets goeds!’ Vind je het moeilijk vrienden te maken? Durf je de juf geen vragen te stellen? Maak je je zorgen over een toets die je morgen hebt, of zie je tegen de spreekbeurt op? Heb je zondagavond buikpijn omdat je maandag weer naar school moet? Ben je angstig in contacten? Ga je situaties uit de weg?

Als jij dit wil veranderen kan dat! Via verschillende methoden word je in een groep/individuele gesprekken op weg geholpen om je sociale vaardigheden  te verbeteren. Je leert te kijken naar de dingen die jij goed kan. Daardoor krijg je meer zelfvertrouwen. Je leert je angsten overwinnen.
Met een mooi woord heet dat assertiviteit.

Voor de ouders:
In de therapiegroep/individuele gesprekken “Kinderen aan de Slag” staan de dierenrollen centraal.
Door middel van de Axenroos, ontwikkeld door F. Cuvelier, leer je je eigenschappen kennen. Je oefent met alle dierenrollen. Het spel is een therapeutische zienswijze waarin uitgegaan wordt van ervarend leren.
Spelenderwijs leren kinderen de dierenrollen kennen. De dieren staan voor menselijke gedragingen. Hoe vrijer een kind zich kan uiten in deze verschillende rollen, des te makkelijker en opener zal het kind zich voelen en gedragen. Zo krijgt uw kind weer meer plezier in het omgaan met anderen. Uw kind leert op te komen voor zichzelf en leert te vertrouwen op zichzelf. Naast het werken met de dierenrollen werk ik met het veranderen van negatieve irreële gedachten. Meestal denken kinderen over zichzelf dat ze bepaalde dingen niet goed kunnen, terwijl dat niet klopt. In deze therapiesetting  zoeken we naar helpende gedachten in moeilijke situaties voor het kind. Huiswerk is ook een onderdeel van de training, dit is belangrijk om het veranderingsproces op gang te brengen.
Als kinderen weer meer plezier willen krijgen in het omgaan met anderen en de angsten wil leren overwinnen, dan is deze therapeutische groep misschien iets voor uw kind.
Sociaal vaardig kunnen optreden tegen pesters, zelfvertrouwen ontwikkelen, positief naar jezelf leren kijken en leren omgaan met angstige situaties zijn belangrijk voor het welbevinden en kan veel psychische problemen voorkomen op langere termijn.

(Als u de dieren aanklikt ziet u de eigenschappen van de verschillende dieren.)

Chillkuur:

De Chillkuur is een individuele therapie voor jongeren die willen leren omgaan met hun faalangst. Door de therapie leren zij anders naar hun eigen angst kijken en leren hiermee omgaan waardoor een ander beeld en beleving van angst ontstaat met het doel faalangst te verminderen en de baas te worden.

Faalangst is denkangst:

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld of denkt dat je wordt beoordeeld. Iedereen heeft ervaring met lichte vormen van deze angst, wat op zich geen probleem hoeft te zijn.

Faalangst herken je aan: terugkerende negatieve gedachten (ik kan het niet), blokkades in de waarneming van het geheugen (black-outs) en lichamelijke spanningsreacties, zoals trillen, zweten, verlamd voelen in de ledematen, nervositeit, druk zijn, prikkelbaarheid.

Tijdens deze therapie word je in een aantal bijeenkomsten getraind in het omgaan met faalangst.

Wat leer je precies:

Tijdens het vooronderzoek worden je specifieke ‘problemen’ in kaart gebracht, zo stel je de eigen leerdoelen op. Tijdens de therapie leer je door middel van oefeningen helpende gedachten toepassen (je krijgt inzicht in de relatie tussen gedachten/gevoelens en gedrag). Hierdoor leer je op een andere manier naar jouw situatie te kijken. Je leert positief naar jezelf kijken en ontwikkelt zelfvertrouwen op verschillende niveaus. (cognitief, sociaal, fysiek)

 

 

  Naar boven:
 

beplovink@planet.nl Copyright © 2014 Alle rechten voorbehouden.